Autorizatii / Proiectare

Obtinerea unor autorizatii de constructie implica parcurgerea mai multor pasi si necesita colaborarea cu o serie de specialisti in constructii. Principalii specialisti pe care ii veti intalni in procesul de autorizare sunt: arhitectul, inginerul structurist, inginerii instalatori, verificatorii de proiecte, in unele cazuri expertii tehnici.

Procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii începe odata cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obtinerii, ca act final, a autorizatiei de construire si cuprinde urmatoarele etape:

a) emiterea certificatului de urbanism;
Descarca Cerere Certificat Urbanism

b) emiterea punctului de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului pentru investitiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;

c) notificarea de catre solicitant a autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea solicitarii de obtinere, ca act final, a autorizatiei de construire, pentru investitiile la care autoritatea competenta pentru protectia mediului a stabilit necesitatea evaluarii impactului asupra mediului si a emis îndrumarul conform legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

Descarca Cerere / Notificare Acord Mediu

d) certificatul de urbanism poate preciza ca in vederea obtinerii autorizatiei de constructie aveti nevoie de avizele urmatoarelor societati / regii:

   Compania Nationala Apele Romane – exploatare retele de apa, canal
   Electrica – exploatare retele electrice
   Distrigaz - exploatare retele de gaze naturale
   Salubritate – Avizul de la salubritate nu e altceva decat un contract cu o firma de salubrizare
   Romtelecom – retele telefonice
   Pompieri – aparararea impotriva incendiilor
   Apararea Locala Antiaeriana - apararea civila
   Directia de Sanatate Publica –SANEPID – sanatatea populatiei
   Admininistatia drumurilor si podurilor
   Politia – daca terenul se afla intr-o zona speciala
   MApN, SRI – daca terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar
   Ministerul culturii si cultelor – daca terenul se afla pe un sit arheologic sau intr- zona de interes arheoloic
   Ministerul Apelor si Protectiei Mediului – protectia mediului

Descarca Acord ISC
Descarca Cerere Aviz de Aplasament Enel
Descarca Cerere Directia de Sanatate Publica
Descarca Cerere Aviz de Amplasament Distrigaz
Descarca Cerere Aviz Securitate la Incendiu

e) elaborarea documentatiei tehnice necesare pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, denumita în continuare documentatie tehnica – D.T.;

f) depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente;

g) emiterea autorizatiei de construire.

Descarca Cerere emitere Autorizatie de Construire

Proiectare arhitectura, structura si instalatii: PROIECTE CASE, proiecte case mici, proiecte case cu mansarda, proiecte vile, modele de case, proiecte tip, proiecte ieftine, proiecte case parter, proiecte blocuri, proiecte locuinte, proiecte pensiuni si hoteluri, proiecte cladiri birouri, proiecte spatii comerciale, proiectare hale industriale, hale depozit, showroom-uri, modele case, amenajari si design de interior, proiecte de case, proiectare structura de rezistenta, proiectare instalatii sanitare, termice, electrice, cadastru, intabulare, obtinere avize, autorizatie, birou de arhitectura si servicii in domeniul constructiilor.