Receptia lucrarilor ultima etapa in constructi

Receptia lucrarilor – ultima etapa in constructii


Prin actul emis in urma receptiei, proprietarul declara ca atesta realizarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, in conformitate cu prevederile contractuale si cu cerintele documentelor oficiale, dar si ca accepta si preia lucrarea, cu sau fara rezerve. Asadar, receptia casei este, practic, ultima ocazie de a mai indrepta ceva la locuinta pe care o construiti. Indiferent daca ati lucrat cu o firma autorizata sau cu muncitori “in regie proprie”, trebuie sa incheiati un proces-verbal de receptie.

Atentie, insa! Daca ati apelat la mesteri si nu ati semnat un contract, lucrarile nu beneficiaza de garantie. Asa ca, cel mai bine ar fi sa faceti plata la finalul lucrarii, dupa receptie, si, mai ales, dupa ce remedierile au fost facute. Receptia se efectueaza atat la lucrari de locuinte noi, cat si la interventiile in timp asupra constructiilor existente (reparatii capitale, consolidari, modificari, modernizari, extinderi etc.).

Pasul unu: Receptia la terminarea lucrarilor

O data ce constructorul v-a adus la cunostinta, in scris, terminarea lucrarilor, aveti la dispozitie 15 zile pentru a numi comisia de receptie. Totodata, va trebui sa comunicati data stabilita membrilor comisiei de receptie, executantului si proiectantului. Potrivit legii, comisiile de receptie pentru constructii de locuinte parter, parter + etaj, cu inaltimea la cornisa de maximum 8 metri, cu cel mult patru apartamente, cu suprafata desfasurata de cel mult 150 mp, pentru anexele gospodaresti ale acestora, precum si pentru constructiile provizorii, vor fi alcatuite din doi membri: proprietarul si delegatul administratiei publice locale.

In cazul in care casa pe care ati construit-o este mai mare si nu indeplineste aceste criterii, comisia de receptie trebuie sa fie alcatuita din cel putin cinci persoane – un reprezentant al investitorului si un reprezentant al administratiei publice locale pe teritoriul careia este amplasata constructia, plus trei specialisti in domeniu. Reprezentantii executantului si ai proiectantului nu pot face parte din comisia de receptie. Comisia se intruneste la data, ora si locul fixate, iar presedintele acesteia, numit de proprietar, stabileste programul dupa care va fi facuta receptia. Potrivit legii, comisia de receptie poate functiona numai in prezenta a cel putin doua treimi din membri, iar hotararile se iau cu majoritate simpla.

Comisia de receptie examineaza:

a) respectarea prevederilor din autorizatia de construire, precum si avizele si conditiile de executie impuse de autoritatile competente. Examinarea se va face prin cercetarea vizuala a constructiei si analiza documentelor continute in cartea tehnica a constructiei;

b) executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, ale documentatiei de executie si ale reglementarilor specifice, cu respectarea exigentelor esentiale, conform legii;

c) referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executata lucrarea. Investitorul va urmari ca aceasta activitate sa fie cuprinsa in contractul de proiectare;

d) terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre investitor si executant si in documentatia anexata la contract.

La final, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul-verbal de receptie si il va inainta, in termen de trei zile lucratoare, investitorului impreuna cu recomandarea de admitere, cu sau fara obiectii, a receptiei, amanarea sau respingerea ei.

Proprietarul are obligatia de a transmite acest document executantului, proiectantului, organului administratiei publice locale, emitent al autorizatiei de constructie si organului administratiei financiare locale.