Legea nr. 177/2015 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 - calitatea in constructii

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii a suferit importante modificari, principalul obiectiv al noilor reglementari fiind acordarea unei importante crescute asigurarii sigurantei si protectiei vietii persoanelor, a bunurilor acestora, a societatii si a mediului înconjurator. Legea a fost amendata substantial, în spiritul corelarii cu normele europene, iar, în rândurile de mai jos, voi face referirela cele mai importante modificari.
Una din principalele modificari se refera la largirea categoriilor de constructii vizate de controlul de stat în calitate. Astfel, prevederile Legii nr. 10/1995 urmeaza sa se aplice tuturor constructiilor si instalatiilor aferente si, în toate etapele, de la proiectare pâna la postutilizarea acestora. Au fost eliminatele exceptiile prevazute la art. 2 din lege privitoare la locuintele cu parter plus un etaj, singurele cladiri care nu se vor supune controlului de stat al calitatii ramânând cele prevazute la art.20 alin (3), respectiv cele „unifamiliale parter si anexele gospodaresti din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural si în satele apartinatoare municipiilor si oraselor, precum si constructiile provizorii si lucrarile care se pot executa fara autorizatie de construire”.
De asemenea, se modifica viziunea asupra cerintelor esentiale privind calitatea în constructii, dar si a factorilor implicati în constructii si a obligatiilor acestora în urmarirea comportarii privind exploatarea constructiilor. Actualele cerinte pentru obtinerea unor constructii de calitate sunt completate cu cele ce tin de „utilizarea sustenabila a resurselor naturale”, iar sistemul calitatii este întregit cu doua noi componente: „auditul energetic al cladirilor” si „atestarea tehnico-profesionala si autorizarea specialistior care desfasoara activitate în constructii”. În aceeasi idee, au fost armonizate si prevederile actuale cu cele europene în ceea ce priveste obligativitatea certificarii si declararii performantei pentru produsele utilizate pentru constructii.
Daca pâna în prezent, verificarea calitatii executiei constructiei cadea în sarcina investitorilor prin dirigintii de santier, potrivit noilor reglementari adoptate în Parlament, aceasta raspundere va fi împartita cu executantul, prin ”responsabili tehnici cu executia autorizati”, angajati ai executantului.
Mai mult, ceea ce este foarte important este ca s-au adaugat prevederi privind raspunderea proiectantilor, acestia urmând sa achite, în solidar cu verificatorii proiectului, orice cheltuiala generata de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-economica aprobata. În plus, atât proiectantii, cât si specialistii atestati tehnico-profesional sau autorizati prevazuti de lege au obligatia de a încheia asigurari de raspundere civila profesionala, cu valabilitate pe toata durata exercitarii dreptului de practica.

 

News Images: 10341623_653278291426908_4642806138315433993_n.jpg